اردوی مشهد مقدس دانش آموزان پایه هشتم - آلبوم دو
پنجشنبه 5 بهمن ماه 1396
زیارت بارگاه حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) صرف شام سرزمین موج های آبی بازدید از نمایش زیارت بارگاه حضرت علی ابن موسی الرضا (ع)
  • زیارت بارگاه حضرت علی ابن موسی الرضا (ع)
  • صرف شام
  • سرزمین موج های آبی
  • بازدید از نمایش
  • زیارت بارگاه حضرت علی ابن موسی الرضا (ع)