اخبار و رویدادها


پاسخنامه امتحانات پایانی نوبت دوم خرداد ماه 1397
درج شده در تاریخ 1397/03/03 توسط مرتضی کریمی.

پاسخنامه امتحانات هماهنگ پایه نهم خرداد 97

ادبیات فارسی مرحله یک و دو پایه هفتم 27-02-1397

ادبیات فارسی پایه نهم 29-02-1397

ردیف

روز

تاريخ

پايه هفتم

پايه هشتم

پايه نهم

1

سه‌شنبه

97-03-01

آموزش قرآن

آموزش قرآن

آموزش قرآن

2

چهارشنبه

97-03-02

مهارت‌های نوشتاری (انشاء)

مهارت‌های نوشتاری (انشاء)

مهارت‌های نوشتاری (انشاء)

3

شنبه

97-03-05

ریاضی

ریاضی

ریاضی

4

دوشنبه

97-03-07

پیام‌های آسمانی

پیام‌های آسمانی

پیام‌های آسمانی

5

چهارشنبه

97-03-09

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

6

یک‌شنبه

97-03-13

علوم تجربی

علوم تجربی

علوم تجربی

7

شنبه

97-03-19

عربی

عربی

عربی

8

یک‌شنبه

97-03-20

املای فارسی

املای فارسی

املای فارسی

9

سه‌شنبه

97-03-22

مطالعات اجتماعی

مطالعات اجتماعی

مطالعات اجتماعی

10

چهارشنبه

97-03-23

تفکر و سبک زندگی

تفکر و سبک زندگی

آمادگی دفاعی