نمونه سوال و تکالیف
 
گروه بندی

پاسخنامه درس مطالعات اجتماعی هفتم
آپلود شده توسط: مرتضی کریمی در تاریخ 1397/03/22
فایل پیوست شده: 97-03-22 7 Ejtemai Pasokhnameh.pdf حجم فایل: 5/30 مگابایت
پاسخنامه درس املای فارسی پایه نهم
آپلود شده توسط: مرتضی کریمی در تاریخ 1397/03/20
فایل پیوست شده: 97-03-20 9 Emla Farsi.pdf حجم فایل: 1/49 مگابایت
پاسخنامه درس عربی پایه نهم
آپلود شده توسط: مرتضی کریمی در تاریخ 1397/03/20
فایل پیوست شده: 97-03-19 9 Arabi.pdf حجم فایل: 1/53 مگابایت
پاسخنامه درس عربی پایه هشتم
آپلود شده توسط: مرتضی کریمی در تاریخ 1397/03/19
فایل پیوست شده: 97-03-19 8 Arabi Pasokhnameh.pdf حجم فایل: 6/95 مگابایت
پاسخنامه درس زبان انگلیسی هشتم
آپلود شده توسط: مرتضی کریمی در تاریخ 1397/03/13
فایل پیوست شده: 97-03-09 8 Zaban English Pasokhnameh.pdf حجم فایل: 6/99 مگابایت
پاسخنامه درس علوم تجربی هشتم
آپلود شده توسط: مرتضی کریمی در تاریخ 1397/03/13
فایل پیوست شده: 97-03-13 8 Oloom Pasokhnameh.pdf حجم فایل: 3/76 مگابایت
پاسخنامه درس علوم تجربی پایه هفتم
آپلود شده توسط: مرتضی کریمی در تاریخ 1397/03/13
فایل پیوست شده: 97-03-13 7 Oloom Pasokhnameh.pdf حجم فایل: 2/26 مگابایت
پاسخنامه درس معارف اسلامی پایه نهم
آپلود شده توسط: مرتضی کریمی در تاریخ 1397/03/13
فایل پیوست شده: 97-03-07 9 Maaref Eslami Pasokhnameh.pdf حجم فایل: 1/93 مگابایت
پاسخنامه درس علوم تجربی پایه نهم
آپلود شده توسط: مرتضی کریمی در تاریخ 1397/03/13
فایل پیوست شده: 97-03-13 9 Oloom Tajrobi Pasokhnameh.pdf حجم فایل: 1/83 مگابایت
پاسخنامه درس زبان انگلیسی پایه هفتم
آپلود شده توسط: مرتضی کریمی در تاریخ 1397/03/09
فایل پیوست شده: 97-03-09 7 Zaban English Pasokhnameh.pdf حجم فایل: 3/10 مگابایت
پاسخنامه درس زبان انگلیسی پایه نهم
آپلود شده توسط: مرتضی کریمی در تاریخ 1397/03/09
فایل پیوست شده: 97-03-09 9 Zaban English Pasokhnameh.pdf حجم فایل: 1/29 مگابایت
پاسخنامه درس معارف اسلامی هفتم
آپلود شده توسط: مرتضی کریمی در تاریخ 1397/03/07
فایل پیوست شده: 97-03-07 7 Maaref Eslami.pdf حجم فایل: 1/96 مگابایت
پاسخنامه درس معارف اسلامی پایه هشتم
آپلود شده توسط: مرتضی کریمی در تاریخ 1397/03/07
فایل پیوست شده: 97-03-07 8 Maaref Eslami.pdf حجم فایل: 1/98 مگابایت
پاسخنامه درس ریاضی پایه هفتم
آپلود شده توسط: مرتضی کریمی در تاریخ 1397/03/05
فایل پیوست شده: 97-03-05 7 Riyazi Pasokhnameh.pdf حجم فایل: 6/44 مگابایت
پاسخنامه درس ریاضی پایه هشتم
آپلود شده توسط: مرتضی کریمی در تاریخ 1397/03/05
فایل پیوست شده: 97-03-05 8 Riyazi Pasokhnameh.pdf حجم فایل: 5/29 مگابایت
پاسخنامه درس ریاضی پایه نهم
آپلود شده توسط: مرتضی کریمی در تاریخ 1397/03/05
فایل پیوست شده: 97-03-05 9 Riyazi.pdf حجم فایل: 1/30 مگابایت
پاسخنامه درس قرآن پایه هشتم
آپلود شده توسط: مرتضی کریمی در تاریخ 1397/03/01
فایل پیوست شده: 97-03-01 8 Qoran Pasokhnameh.pdf حجم فایل: 2/70 مگابایت
پاسخنامه درس قرآن هفتم
آپلود شده توسط: مرتضی کریمی در تاریخ 1397/03/01
فایل پیوست شده: 97-03-01 7 Qoran Pasokhnameh.pdf حجم فایل: 281/43 کیلو بایت
پاسخنامه درس ادبیات فارسی پایه هفتم مرحله 1 و 2
آپلود شده توسط: مرتضی کریمی در تاریخ 1397/02/31
فایل پیوست شده: 97-02-27 7 Adabiyat Farsi Pasokhnameh.pdf حجم فایل: 2/15 مگابایت
پاسخنامه درس ادبیات فارسی پایه نهم
آپلود شده توسط: مرتضی کریمی در تاریخ 1397/02/31
فایل پیوست شده: 97-02-29 9 Adabiyat Pasokhnameh.pdf حجم فایل: 1/83 مگابایت
تکالیف پایه هفتم / سه‌شنبه 18 اردیبهشت ماه 1397
آپلود شده توسط: مرتضی کریمی در تاریخ 1397/02/18
فایل پیوست شده: Taklif 97-02-18-1.jpg حجم فایل: 512/54 کیلو بایت
تکالیف پایه هشتم / سه‌شنبه 18 اردیبهشت ماه 1397
آپلود شده توسط: مرتضی کریمی در تاریخ 1397/02/18
فایل پیوست شده: Taklif 97-02-18-2.jpg حجم فایل: 526/20 کیلو بایت
تکالیف پایه نهم / سه‌شنبه 18 اردیبهشت ماه 1397
آپلود شده توسط: مرتضی کریمی در تاریخ 1397/02/18
فایل پیوست شده: Taklif 97-02-18-3.jpg حجم فایل: 557/83 کیلو بایت
نمونه سؤال درس عربی پایه نهم - امتحانات پایان نوبت اول 96-1395
آپلود شده توسط: مرتضی کریمی در تاریخ 1396/10/17
فایل پیوست شده: عربی نهم.pdf حجم فایل: 946/72 کیلو بایت