افتخارات  مدرسه


كسب مقام قهرمانی مسابقه‌ی هندبال منطقه هفت و راهیابی به مسابقات استانی
درج شده در تاریخ 1396/10/29 توسط مرتضی کریمی.

كسب مقام قهرمانی مسابقه‌ی هندبال منطقه هفت در روز جمعه 29 دی ماه 1396 و راهیابی به مسابقات استانی